SUMMARY OF THE RULES OF CAMELOT

In the Vietnamese Language

 

Text and Diagrams © 1999-2012 Michael Wortley Nolan and the World Camelot Federation

Translation courtesy of Le Nguyen Quynh

 

(Please note that what follows is the translation of a general summary of Camelot rules; it is not a translation of the World Camelot Federation Official Rules of Camelot.)

 

Camelot là tṛ chơi được chơi bởi hai người chơi bằng cách di chuyển các quân cờ trên một bàn cờ gồm có 160 ô vuông. Mỗi người chơi bảo vệ Thành của ḿnh bao gồm hai ô vuông ở hàng cuối cùng của bàn cờ. Mỗi người chơi bắt đầu chơi với 14 quân cờ: bốn quân Mă và mười quân Tốt.

 

Vị trí khai cuộc

 

Có bốn cách di chuyển:

 

1. Nước đi cơ bản: Một quân cờ (có thể là quân Mă hoặc quân Tốt) có thể di chuyển một ô về bất kỳ hướng nào đến bất kỳ ô bên cạnh nào c̣n trống.

 

Nước đi cơ bản

 

2. Nhảy quân: Một quân cờ (có thể là quân Mă hoặc quân Tốt) có thể nhảy về bất kỳ hướng nào qua một quân của bên ḿnh đang chiếm giữ ô bên cạnh đến một ô c̣n trống ngay lập tức vượt qua quân cờ kia. Các quân cờ bị nhảy qua không bị loại ra khỏi bàn cờ. Người chơi có thể nhảy nhiều hơn một lần trong bước di chuyển như vậy. Người chơi không thể bắt đầu và kết thúc nhảy quân tại cùng một ô. Người chơi không bao giờ bị bắt buộc phải nhảy quân.

 

                      

Nhảy quân                                             Sau khi nhảy quân

 

3. Bắt quân: Một quân cờ (có thể là quân Mă hoặc quân Tốt) có thể nhảy về bất kỳ hướng nào vượt qua quân đối phương đang chiếm giữ một ô bên cạnh đến một ô c̣n trống ngay lập tức vượt qua quân cờ đó. Quân đối phương bị nhảy qua sẽ bị loại khỏi bàn cờ.  Người chơi phải bắt quân nếu một trong những quân cờ của ḿnh ở ngay bên cạnh quân đối phương. Khi đă bắt một quân đối phương, người chơi phải tiếp tục bắt quân nếu quân ḿnh đến một ô bên cạnh một quân khác của đối phương. Người chơi có thể chọn bắt quân nào của đối phương, và bắt bằng quân nào của ḿnh. Khi bắt buộc phải bắt quân, người chơi có thể, thay vào đó, nếu được, bắt quân bằng cách kết hợp nhảy và bắt quân của quân Mă. Người chơi có thể bỏ qua nghĩa vụ phải bắt quân chỉ khi trong nước đi trước đó, người chơi vừa cho một trong số các quân của ḿnh bắt quân đối phương vào trong Thành của ḿnh. Trong trường hợp đó, người chơi phải ngay lập tức di chuyển quân cờ đó ra khỏi Thành.

 

                        

Bắt quân                                                Sau khi bắt quân

 

4. Kết hợp nhảy và bắt quân của quân Mă: Một quân Mă có thể kết hợp nhảy và bắt quân vào cùng một bước di chuyển. Nhảy và bắt quân của quân Mă phải tuân theo thứ tự nhảy quân trước và bắt quân sau. Một quân Mă không bắt buộc phải nhảy và bắt quân. Nếu nhảy quân làm cho quân Mă đến ô bên cạnh quân của đối phương có thể bắt được, th́ nó phải bắt quân, trừ phi sau đó cũng trong bước di chuyển đó nó bắt một quân của đối phương ở một ô khác. Khi đă bắt một quân của đối phương, người chơi phải tiếp tục bắt quân nếu quân Mă của người chơi đến một ô bên cạnh quân đối phương.

 

                                       

Kết hợp nhảy và bắt quân của quân Mă                     Sau khi kết hợp nhảy và bắt quân

 

Người chơi có thể không đi nước cơ bản hoặc nhảy quân vào trong Thành của ḿnh. Người chơi có thể bắt quân, hoặc thực hiện bước bắt quân trong kiểu kết hợp nhảy và bắt quân của quân Mă vào trong Thành của ḿnh. Nếu người chơi bắt quân trong Thành, người chơi phải tiếp tục bắt quân bên ngoài Thành của ḿnh, nếu có thể. Người chơi khi đă bắt quân bên trong Thành của ḿnh, trong lượt tiếp theo, phải di chuyển ra khỏi Thành, mà không có ngoại lệ. Người chơi khi từ trong Thành của ḿnh di chuyển ra ngoài phải bắt quân bên ngoài, nếu có thể, thay v́ đi nước cơ bản hoặc nhảy quân ra ngoài.

 

Một quân cờ khi đă vào trong Thành của đối phương không thể di chuyển ra ngoài, nhưng được phép di chuyển từ ô này sang ô kia trong Thành. Người chơi bị giới hạn chỉ được Di chuyển hai lần trong Thành trong suốt tṛ chơi.

 

Ván cờ có thể thắng trong ba trường hợp sau:

 

1. Một người chơi di chuyển được hai quân trong số các quân cờ của ḿnh vào Thành của đối phương.

 

Quân trắng thắng bằng cách di chuyển hai quân của ḿnh vào Thành của quân đen

 

2. Một người chơi bắt được tất cả các quân của đối phương, và c̣n lại hai hoặc nhiều hơn hai quân cờ.

 

Quân trắng thắng bằng cách bắt được tất cả các quân của quân đen

 

3. Một người chơi c̣n hai hoặc nhiều hơn hai quân cờ và người kia không thể di chuyển đúng luật.

 

Quân trắng thắng do quân đen không thể di chuyển đúng luật

 

Ván cờ ḥa nếu cả hai người chơi chỉ c̣n lại không nhiều hơn một quân cờ.

 

Ván cờ ḥa