SUMMARY OF THE RULES OF CAMELOT

In the Finnish Language

 

Text and Diagrams © 1999-2009 Michael Wortley Nolan and the World Camelot Federation

Translation courtesy of Soila Patajoki

 

(Please note that what follows is the translation of a general summary of Camelot rules; it is not a translation of the World Camelot Federation Official Rules of Camelot.)

 

 

Camelotissa on kaksi pelaajaa, jotka suorittavat vuoron perään siirtoja 160 ruudun pelilaudalla. Kummallakin pelaajalla on puolustettavanaan linna, joka koostuu kahdesta ruudusta pelaajan omassa päädyssä pelilautaa. Kummallakin pelaajalla on pelin alussa 14 nappulaa: neljä ratsua ja 10 sotilasta.

Alkuasetelma

 

 

Camelotissa on neljä erilaista siirtoa:

 

1. Tavallinen siirto: Nappula (joko ratsu tai sotilas) voi liikkua mihin tahansa viereiseen ruutuun (vaakasuoraan, pystysuoraan tai viistoon), jossa ei ole toista nappulaa.

Tavallinen siirto

 

2. Laukka: Nappula (joko ratsu tai sotilas) voi hypätä mihin tahansa suuntaan viereisessä ruudussa olevan oman nappulan yli, mikäli välittömästi sen takana on vapaa ruutu. Ylihypättyjä nappuloita ei poisteta laudalta. Pelaaja voi hypätä useamman kuin yhden oman nappulansa yli saman siirron aikana. Ruutu, josta siirto aloitetaan ja johon se päättyy, ei voi olla sama. Pelaajan ei ole koskaan pakko hypätä.

     

Laukka                          Laukan jälkeen

 

3. Hyppy: Nappula (joko ratsu tai sotilas) voi hypätä mihin tahansa suuntaan vastustajan nappulan yli, mikäli se sijaitsee viereisessä ruudussa ja sen takana on vapaa ruutu. Ylihypätyt nappulat poistetaan laudalta. Pelaajan on pakko hypätä, mikäli jokin hänen nappuloistaan on viereisessä ruudussa vastustajan nappulasta katsottuna. Kun pelaaja on hypännyt yhden vastustajan nappulan yli, hänen tulee jatkaa hyppäämistä, mikäli pelaajan nappula päätyy sellaiseen ruutuun, jonka vieressä on toinen vastustajan nappula. Pelaaja voi valita minkä vastustajan nappuloista hän syö, ja millä omista nappuloistaan hän haluaa tämän tehdä. Tilanteessa, jossa pelaajan on pakko hypätä, voi hän, mikäli mahdollista, suorittaa sen sijaan ratsuhyökkäys-siirron (ks. kohta 4). Pelaaja voi välttää hyppäämisen vain mikäli hän on edellisellä siirrollaan hypännyt jollakin nappuloistaan vastustajan nappulan ylitse omaan linnaansa. Tässä tapauksessa pelaajan on välittömästi siirrettävä kyseinen nappula pois linnasta.

     

Hyppy                             Hypyn jälkeen

 

4. Ratsuhyökkäys: Ratsu voi yhdistää laukan ja hypyn yhden siirron aikana. Ratsuhyökkäyksessä laukat tulevat aina ensiksi ja hypyt näiden jälkeen. Ratsun ei koskaan ole pakko tehdä ratsuhyökkäystä. Mikäli laukan jälkeen ratsu päätyy sellaisen vastustajan nappulan viereen, jonka yli se voi hypätä, on ratsun hypättävä, ellei se myöhemmin saman siirron aikana pysty syömään vastustajan nappulaa toisaalla pelilaudalla. Mikäli hypättyään yhden vastustajan nappulan yli pelaajan ratsu saavuttaa ruudun joka on toisen vastustajan nappulan vieressä, hyppäämisen on jatkuttava.

                 

Ratsuhyökkäys                    Ratsuhyökkäyksen jälkeen

 

 

Pelaaja ei voi liikkua omaan linnaansa tavallisella siirrolla tai laukalla, vaan joko hypyllä tai ratsuhyökkäyksen hyppyosuudella. Mikäli pelaaja hyppää omaan linnaansa, on hänen jatkettava hyppäämistä linnasta eteenpäin, mikäli mahdollista. Pelaajan, joka on hypännyt omaan linnaansa, on seuraavalla siirrollaan poikkeuksetta siirryttävä pois linnasta. Mikäli mahdollista, pelaajan on siirryttävä pois omasta linnastaan hypyllä tavallisen siirron tai laukan sijaan.

 

 

Nappula, joka on saavuttanut vastustajan linnan, ei voi poistua linnasta. Se voi kuitenkin liikkua linnan eri ruudusta toiseen. Kukin pelaaja voi suorittaa enintään kaksi tällaista linnan sisäistä siirtoa yhden pelin aikana.

 

 

Pelin voi voittaa kolmella tapaa:

 

1. Pelaaja siirtää kaksi nappulaansa vastustajan linnaan.

Valkoinen voittaa, kun hän siirtää kaksi nappulaa mustaan linnaan

 

2. Pelaaja syö kaikki vastustajan nappulat, ja hänellä on vähintään kaksi omaa nappulaa jäljellä.

Valkoinen voittaa syömällä kaikki mustan nappulat

 

3. Pelaajalla on vähintään kaksi nappulaa jäljellä, eikä vastustaja pysty suorittamaan sääntöjenmukaista siirtoa.

Valkoinen voittaa, koska musta ei pysty suorittamaan sääntöjenmukaista siirtoa

 

 

Mikäli kummallakin pelaajalla on ainoastaan yksi nappula jäljellä, tuloksena on tasapeli.

Tasapeli