SUMMARY OF THE RULES OF CAMELOT

In the Catalan Language

 

Text and Diagrams © 1999-2012 Michael Wortley Nolan and the World Camelot Federation

Translation courtesy of Álvaro Martín Martín

 

(Please note that what follows is the translation of a general summary of Camelot rules; it is not a translation of the World Camelot Federation Official Rules of Camelot.)

 

Camelot és un joc entre dos oponents que alternen moviments sobre un tauler de 160 caselles. Cada jugador defensa un castell que es troba a la seva meitat del tauler i ocupa dues caselles. Tots dos jugadors comencen amb 14 peces: 4 cavallers i 10 homes.

 

 Posició inicial

 

Hi ha quatre classes de moviments:

 

1. Moviment bàsic: Una peça (cavaller o home) es mou a un casella buida adjacent (en vertical, horitzontal o diagonal).

 

Moviment bàsic

 

2. Galop: Una peça (cavaller o home) salta per sobre d’una peça aliada que ocupa un casella adjacent, arribant a la casella posterior, que està buida. Les peces sobre les quals es galopa no queden eliminades. Es pot galopar diverses vegades en un mateix moviment, però el moviment no pot acabar a la mateixa casella on ha començat. Els jugadors no estan obligats a galopar.

 

                      

Galop                                                  Després del galop

 

3. Salt: Una peça (cavaller o home) salta per sobre d’una peça enemiga que ocupa un casella adjacent, arribant a la casella posterior, que està buida. Les peces enemigues sobre les quals se salta queden eliminades de la partida. Els jugadors tenen l’obligació de saltar si alguna de les seves peces es troba al costat d’una peça enemiga desprotegida. Si mitjançant un salt la peça d’un jugador va a parar al costat d’una altra peça enemiga desprotegida, el jugador ha de continuar saltant. Si hi ha diversos moviments possibles, el jugador pot triar quina peça enemiga vol capturar i amb quina de les seves peces vol fer el moviment. Un jugador que estigui obligat a capturar pot substituir el salt per una càrrega de cavaller (si la situació li ho permet). Els jugadors només poden ignorar l’obligació de saltar si al torn anterior han fer saltar una peça seva per sobre d’una peça enemiga fins al seu propi castell. En aquest cas, han de treure la peça del castell immediatament.

 

                      

Salt                                                        Després del salt

 

4. Càrrega de cavaller: Un cavaller combina un o diversos galops i salts en un únic moviment. La càrrega de cavaller ha de seguir un ordre determinat: primer els galops i després els salts. Els cavallers no estan mai obligats a realitzar aquest moviment. Si un cavaller galopa fins al costat d’una peça enemiga desprotegida, l’ha de capturar, a menys que pugui capturar una altra peça posteriorment en el mateix moviment. Si mitjançant un salt un cavaller va a parar al costat d’una peça enemiga desprotegida, el jugador ha de continuar saltant.

 

                                  

Càrrega de cavaller                                    Després de la càrrega de cavaller

 

Un jugador no pot entrar al seu propi castell ni amb un moviment bàsic ni amb un galop, però sí que ho pot fer amb un salt convencional o amb un salt propi d’una càrrega de cavaller. Quan un jugador salta al seu castell, ha de sortir-ne al mateix moviment, si pot; si no, ha de fer-ho necessàriament al torn següent. Per sortir del castell s’ha de saltar, si es pot; si no, es pot fer servir el moviment bàsic o el galop.

 

Quan una peça entra al castell enemic, ja no pot sortir-ne, però sí que pot moure’s entre les dues caselles que ocupa el castell. Cada jugador només pot fer dues vegades aquest moviment al llarg de la partida.

 

La partida es pot guanyar de tres maneres:

 

1. Un jugador fica dues peces dins del castell enemic.

 

Les blanques guanyen ficant dues peces al castell negre

 

2. Un jugador captura totes les peces enemigues i conserva dues peces pròpies o més.

 

Les blanques guanyen capturant totes les peces negres

 

3. Un jugador té dues peces o més, i el seu oponent no pot fer cap moviment reglamentari.

 

Les blanques guanyen perquè les negres no poden fer cap moviment reglamentari

 

La partida acaba en empat si tots dos jugadors es queden amb una sola peça.

 

Empat